►Kalite Yönetim Politikası

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. üst Yönetimi ve tüm çalışanları ile; Müşteri Beklentilerini Kaliteli Ve Hızlı Bir Şekilde Karşılayarak, Çalışanlarımıza Ve Topluma Karşı Sorumluluğumuzu Yerine Getirerek, Yaratıcı Ve Tasarım Yapabilme Becerisi İle Donatılmış İnsan Kaynağımızla; Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uygunluğu Sağlamak Ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek, Yatırımlarımızı Korumak Ve Geliştirmek, Kârlılığımızı Arttırarak Geleceğe Güvenle Bakmak.

+ DEVAMI İÇİN

 Müşteri Memnuniyet Politikası

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. üst Yönetimi ve tüm çalışanları ile ;

► Müşteri odaklı yaklaşımıyla kurum politikasına ve yasal mevzuatlara uygun olmayı,
► Kişisel bilgilerin korunmasının son derece önemli olduğu gerçeğinden hareketle, kişisel bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamayı,
► Şirketimize ulaşan şikâyetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,
► Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,
► Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin sağlandığını, taahhüt ediyoruz.

+ DEVAMI İÇİN

 

Profile

Çevre Politikası

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde Çevresel Etkilerimizi kontrol altına alabilmek için gereken önlemleri almayı ve çevreye dost üretim yapmayı amaç edinmiştir.

► Müşteri odaklı yaklaşımıyla kurum politikasına ve yasal mevzuatlara uygun olmayı,
► Kişisel bilgilerin korunmasının son derece önemli olduğu gerçeğinden hareketle, kişisel bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamayı,
► Şirketimize ulaşan şikâyetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,

+ DEVAMI İÇİN

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. olarak amacımız; firmamızın güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak, firmamızın temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedeflemektir.

+ DEVAMI İÇİN

 

Profile

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi amaç edinmiştir.

+ DEVAMI İÇİN

 Enerji Yönetim Politikası

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. üst Yönetimi ve tüm çalışanları ile üretim faaliyetlerini ve yapılacak enerji iyileştirmelerini doğaya zarar vermeden, enerji tüketimlerini en aza indirerek gerçekleştirmektedir.
► Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi ve ilgili mevzuat düzenlemelerine katkı sağlamayı,

+ DEVAMI İÇİN

 

Profile

Entegre Yönetim Sistemi Politikası


► Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı,
► Faaliyet gösterdiğimiz ,Otobüs Metrobüs üretim sektöründe, kalite üretimi açısından, öncü ve lider kuruluş olmayı,
► İç / Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm 3. Taraf bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmayı,

+ DEVAMI İÇİN