Misyon

Şirketimiz, otobüs ve metrobüs endüstrisinde kaliteli, güvenli ve çevre dostu taşıma çözümleri sunarak sektörde öncü bir konumda yer almaktadır. Misyonumuz, çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlayarak, sürekli gelişimi teşvik etmek ve şirketimizi global düzeyde rekabetçi kılmaktır.

 

  

 

Vizyon

İnsan odaklı bir kültürle yönlendirilen şirketimiz, yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturarak, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedeflemektedir. Vizyonumuz, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gelecek nesillere değer katmak ve toplumda olumlu bir etki bırakmaktır.

 

 

Profile

 

 

Çalışan Hakları ve Adalet

Şirketimiz, tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunar ve ayrımcılık yapmaz. Çalışanlar arasında adaleti sağlamak için objektif ve şeffaf bir değerlendirme sistemine ve kariyer planlamasına sahiptir.

 

  

 

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarız. Her bir çalışanın kariyer hedeflerini destekleyen özel eğitim programları oluşturulur.

 

 

Profile

 

 

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı, en önemli önceliğimizdir. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak için sürekli çaba gösterir ve çalışanlarımızın bu konudaki katılımını teşvik ederiz.

 

  

 

İş Ahlakı ve Profesyonellik

Şirketimiz, etik değerlere bağlı kalarak iş dünyasında etik bir standart belirler ve çalışanlarından aynı prensiplere uymalarını bekler.

 

 

Profile

 

 

Çalışan Katılımı

Çalışanlarımızın görüşlerine değer verir ve şirketimizin sürekli gelişimine katkıda bulunmalarını teşvik ederiz. İletişim kanallarını açık tutar ve çalışanların geri bildirimlerini önemseriz.

Bu politika, şirketimizin insan kaynakları yönetimi konusundaki temel ilkelerini yansıtmaktadır. Çalışanlarımız, bu politikaya uymakla birlikte, şirketimizin başarılarına katkıda bulunan değerli birer paydaş olmanın gururunu yaşayacaklardır.